Coaching

Frigör din potential både i arbetslivet och privat.

Finns det sidor hos dig du vill stärka eller utveckla? Eller beteenden och vanor som du skulle vilja förändra? Man behöver inte må dåligt för att gå i coachande samtal, utan det kan helt enkelt handla om att du vill utvecklas som person och frigöra din potential.
  • Att känna att man inte duger
  • Prestationsbaserad självkänsla
  • Perfektionism