Behandling

Vi erbjudet KBT-behandlingar som utförs av legitimerade psykologer

Det är mycket vanligare med psykisk ohälsa än vad många tror. Vi hjälper vuxna att hantera sina svårigheter men också stärka det som är positivt. Detta gör vi genom effektiv psykologisk behandling som är förankrad i forskning och anpassad efter just dina behov. Nedanför kan du läsa om några av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa. Självklart är du välkommen att kontakta oss även om du inte känner igen dig i beskrivningarna nedanför.
 • Nedstämdhet
 • Irritabilitet
 • Energilöshet
 • Svårigheter att känna glädje och lust
 • Panikångest
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Oro och ältande

– Stressreaktioner

– Sorg och livskriser

– Utmattningstillstånd

 • Att känna att man inte duger
 • Prestationsbaserad självkänsla
 • Perfektionism
 • Insomningssvårigheter
 • Tidiga uppvaknanden
 • Ihållande trötthet och energilöshet