En fördjupad neuropsykiatrisk utredning kostar 30 000 kr. Då ingår samtliga besök, psykologisk testning, anhörigintervjuer samt ett skrivet utlåtande.